Przedszkola z planem daltońskim

Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie

Dyrektor: Larysa Pyzik- Dziubczyńska
Adres: Ul. Przemysłowa 12, Konin 62-510
Kontakt: przedszkole@p8konin.pl
www.p8konin.p

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach

Dyrektor: Dorota Pronobis – Kościńska 
Adres: ul. 1 Maja 17, Strzyżowice
Tel: 32 267 22 33
www.spstrzyzowice.pl

Szkoły z planem daltońskim

Klasy 1-3 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach

Dyrektor: Dorota Pronobis – Kościńska 
Adres: ul. 1 Maja 17, Strzyżowice
Tel: 32 267 22 33
www.spstrzyzowice.pl